Maawa ka sa Sexy


Maawa ka sa Sexy


SEXY: Maawa ka! Meron ako! Meron ako!

RAPIST: Walang meron meron sakin! Titikman kita!

SEXY: Waaag! Aaaah!

RAPIST: Nyaak! Meron ka nga! Meron kang itlog, bakla!

1 comment: