Break na Tayo
Isang araw, bigla na lang nakatanggap ng text si Juan mula sa kanyang nobya. Nagtaka si Juan dahil isa siyang tapat at mabuting tao sa kanyang minamahal, kaya naman...

NENA: Break na tayo!

JUAN: Huh?! Huh?! Bakit naman, babe? Ano bang nagawa kong mali? Naging tapat naman ako sa iyo at pinagsilbihan naman kita na parang isang alipin... :(

NENA: Ay! Sorry na babe, wrong send lang. Labyah! :*

 JUAN: Grabe... akala ko, ako. Love you din Babe ko... :D

Question and Answer portion of Student and Teacher
One day, inside the classroom. The Student got bored and decided to ask the Teacher of some random questions.

Women's response to sizes
Here are Women's response to sizes based on their experience...
Loading...