Six Dozens of Eggs
May isang Pari na bumili ng Six Dozens of Eggs para ipamigay sa mahihirap. Iniwan niya ito sa harap ng Church upang buksan sandali ang gate, subalit pagbalik niya ay wala na ang mga itlog.

Kaya nag ask sya ng questions noong nagmisa siya...


FATHER: Tumayo ang mga may itlog.

(Tumayo ang lahat ng mga kalalakihan...)

FATHER: Ang ibig kong sabihin ay yung mga nakakita ng itlog.

(Tumayo ang lahat ng mga kababaihan...)

FATHER: Hindi po, ang ibig ko pong sabihin ay yung nakakita ng mga itlog ko.

(Tumayo ang lahat ng mga madre...)

No comments:

Post a Comment

Loading...