Do you hear me, Kuto 1?

Do you hear me kuto 1?Nagtanungan ang dalawang kuto ng kanilang mga location...

KUTO 1: Do you hear me, over?

KUTO 2: Copy!

KUTO 1: Location?

KUTO 2: Touch down pre! Sa mga buhok sa may baba ng puson ni Ma'am... Ikaw ba?

KUTO 1: Pambihira! Magkatabi lang pala tayo. Nandito ko sa bigote ni sir!

1 comment:

Loading...