May test si Juan
May Urine Test the next day si Juan kaso todo ang kanyang kaba kaya naman kinausap niya ang kanyang Ama.

JUAN: Tay...

TATAY: Oh, anak... bakit?

JUAN: May Urine Test po ako bukas... kinakabahan po ako...

TATAY: Bakit ka naman kinakabahan?

JUAN: Ano po ba ang dapat kong gawin?

TATAY: Pambihirang bata 'to! Eh, di magreview ka.

No comments:

Post a comment

Loading...