Ang tanong ng Census

Ang tanong ng CensusCENSUS: Misis ilan ho ang anak nyo?

MISIS: 14 po!

CENSUS: Ang dami naman... Hindi ba kayo gumagamit ng pills, condom, withdrawal, o rhythm?

MISIS: Ay hindi po.. PUTUTOY lang talaga!

No comments:

Post a Comment

Loading...