Ang tanong ng Census

Ang tanong ng CensusMay dumalaw na Census sa isang malayong baryo kung saan hindi masyadong napupuntahan ng mga Health Specialists. Kaya naman inumpisahan na ang mga pag interview ng mga locals.

CENSUS: Misis, ilan ho ang anak nyo?

MISIS: 14 po!

CENSUS: Ang dami naman... Hindi ba kayo gumagamit ng contraceptives, pills, condom, withdrawal o rhythm?

MISIS: Ay... hindi ko po alam iyang mga yan.. putotoy lang po talaga!

No comments:

Post a Comment

Loading...