The Lion and Juan


The Lion and JuanSi Juan, nacorner ng lion sa isang gubat...

JUAN: Lord gawin nyo pong Kristyano anglion na ito.

Lumuhod ang lion at nagdasal...

LION: Bless this food which I’m about to recieve thru Christ our Lord, Amen!

1 comment: