Tay, ano po yung sex?
Isang araw, nagtanong ang Anak tungkol sa isang bagay na nahirapan na i-explain ng Tatay...


ANAK: Tay, ano po yung SEX?

TATAY: Ahhhmmm... Anak... Ang s... e... x... ay pagtatalik sa tagalog. Isang ritwal na ginagawa ng mag-asawa pagkatapos nilang ikasal. Magtatabi ang dalawang nagmamahalan hanggang sa sukdulan ng ligaya na magbubunga sa nilalang na gaya mo...

ANAK: Hala... Tay!

TATAY: Oh, bakit?

ANAK: Hindi po kasaya sa Resume ko... masyado pong mahaba.

1 comment:

Loading...