Ang tanong ng Host
Sa isang Beauty Pageant ay nagtanong ang Host sa mga contestants tungkol sa pagkakaroon ng PhP 1,000,000.00.

HOST: Ano ang gagawin niyo kung paggising niyo may katabi na kayong 1 million pesos?

AMERIKANO: I will go on a world tour!

HAPON: I will put up a hotel named after my Mother.

KOREANO: I will build up a house for my family.

TAIWANESE: Start my own business.

JUAN: I will... Ahm... Matutulog ulit... para maging 2 million!

3 comments:

Loading...