Nagtanong ang Host sa mga kalahokHOST: Ano ang gagawin niyo kung pag-gising niyo may katabi na kayong 1 million?

AMERIKANO: Go on a world tour!

HAPON: Put up a hotel.

KOREANO: Build a house.

TAIWANESE: Make a business.

JUAN: Matutulog ulit.. para maging 2 million!

3 comments: